21 11 AMBTENAREN. De salarissen bedragen op 31 December 1918 voor: Jaarwedde. BETREKKING. Minimum. Maximum. f 2000 f2600,— 1350,— 1750- 1050,— 1350,— 750- 1050 zijner wedde. Met den per soonlijken titel van Hoofdopz. 2e klasse. Ingevolge artikel 44 van het Ambtenarenreglement werd een eervolle vermelding wegens 25-jarigen trouwen dienst toegekend aan den Opzichter le klasse met den persoon lijken titel van Hoofdopzichter 2e klasse J. J. W. G. Schmidt en aan den Machinist 2e klasse H. P. v. Dijk. b. vast aangesteld met gelijktijdige bevordering tot Op zichter le klasse met ingang van 19 November 1918 de Opzichter 3e klasse J. D. Maasland; c. bevorderd: met ingang van 1 Januari 1918 de Opzichters 3e klasse L. F. Loof en L. Gertenbach tot Opzichter 2e klasse; met ingang van 1 April 1918 de le Klerk J. J. Strous tot Kassier 2e klasse; met ingang van 15 Mei 1918 de Opzichters 2e klasse A. Kooiman en J. Bauling tot Opzichter le klasse. 1) Genoot reeds meer dan het voor zjjn rang vastgestelde maximum. Geniet vrije woning, vuur en licht zonder 10 pCt. aftrek van het minimum op 31 Dec. 1918. 1 Hoofdopzichter 1 Opzichter le kl. 1 Opzichter le kl. 1 Opzichter le kl. 1 Opzichter le kl. 2 Opzichters le klasse 1 Opzichter le klasse 1 Opzichter le klasse l) 12 Opzichters 2e klasse 2 Opzichters 2e klasse 1 Opzichter 2e klasse 2 Opzichters 2e klasse 1 Opzichter 3e klasse 1 Opzichter 3e klasse 2 Opzichters 3e klasse 3 Opzichters 3e klasse f 2300,- 1750,— 1650,— I 1600,— j 1500,— i 1450,— j 1350,— 1800,— I 1350,— 1250,— 1100,— 1050,— I 1000, - j 950,- 800,— 750,-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 984