21 600,-i„ 900,— 1100.—1400,— f 1675,— 1200,— 1200,— 950,— 1050,— I 3000,— I 1812,50 1500,— j 1450,— 1450,— 1200,— i 1150,- i 900,— 850,— 824,— 750 650,— 900,— 870,— 750,— 700,— 50,- 41,66 37,50 i f 700,—] 12 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Jaarwedde. BETREKKIN!». Maximum. Minimum. 1050,— J per maand. f 2050,— 1450,— 1200,— 1050 op 31 Dec. I 1918. 2300 3000,— 2000,— 1900,— 1 Magazijnmeester le klasse 1 Magazijnmeester 2e klasse 1 Machinist 2e klasse. 1 Teekenaar 3e klasse 1 Portier 3 Portiers 1 Administrateur-boekh. 1 Boekhouder 2e klasse 1 Kassier 2e klasse 2 le Klerken 2 le Klerken 1 2e Klerk 1 2e Klerk 1 2e Klerk 1 2e Klerk 7 2e Klerken 1 Schrijver 1 Schrijver 1 Schrijver 1 Schrijver 1 Schrijver 2 Schrijvers 2 Schrijvers 1 Bode 1 Geldophaler f 1550,— 1100,— 800,— 650,—! 650,— 900,— 1150,— 650,—„1050,— I) Geniet vrije woning, vuur en licht zonder 10 pCt. aftrek van het minimum zijner wedde. f 1100,— 750,-1 1150,— i 1050,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 985