21 13 WERKLIEDEN. II. Werklieden. a. Mutatie. 359 werklieden. Bij 8 367 werklieden. 2 werklieden. 1 werkman. 9 358 werklieden. 46 110 1) In dit aantal zjjn begrepen 50 werklieden, noodig in verband met de tijdelijke verkorting van den werkdag. 4 werklieden. 2 Op 31 December 1917 waren in vasten dienst Dit aantal vermeerderde door: Vaste aanstelling van: 1 verver 2e klasse; 7 werklieden 2e klasse. Af Zoodat op 31 December 1918 in vasten dienst zijn Verder zijn op dezen datum in tijde- lijken dienst (waaronder 8 jongmaatjes) en ter completeering van de vaste be zetting, in lossen dienst Zoodat op 31 December 1918 in bet ge heel in dienst zijn514 werklieden. tegen 455 in 1917. en verminderde door: a. eervol ontslag met toe kenning van pensioen wegens het bereiken van den pensioenge rechtigden leeftijd b. eervol ontslag met toe kenning van pensioen wegens blijvende licha melijke ongeschiktheid c. eervol ontslag op ver zoek d. overlijden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 986