I 21 27,— 14 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST Loongrenzen. BETREKKING. Minimum. Maximum. f 28,50 f 30,50 29,— 29,— 27,50 25,50 1 174 transpor teeren. b. Loonen en werktijden. Onderstaande opgave bevat eeu overzicht van de betrek kingen, waarin de werklieden op 31 December 1918 werk zaam zijn, met vermelding van de minimum- en maximum- loonen aan die betrekkingen verbonden. 26,— 20,- 19 84 5 3 3 2 7 9 4 2 3 1 4 1 26 Verder wordt dit aantal in het sproeiseizoen naar be hoefte uitgebreid ter voorziening in de benoodigde werk krachten voor het sproeien en voor den meerderen arbeid, welke des zomers aan de straatreiniging besteed moet worden. Overigens zijn gedurende het geheele jaar afwisse lend een aantal losse werklieden in dienst ter aanvulling van het incompleet, ontstaan door ziekte, verlof, werkzaam heden bij den Ontsmettingsdienst en dergelijke. 24,- 6,25 Voormannen ambachtslieden Hoefsmeden Wagenmakers Timmerlieden Schilders Smeden Bankwerkers Zadelmakers Schoenmakers Lood- en zink werker Helpers Jongmaatje bij de ambachtslieden I Voormannen (straatreiniging, stal- dienst, enz.)I 27, Stalknechten Voerlieden voor het ophalen van huisvuil i Voerman voor het scheppen van straatkolken in den voormiddag

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 987