l 21 2 I 2 I 231 I 5 15 WERKLIEDEN. Loongrenzen. BETREKKING. Minimum. Maximum. 7 27,50 4 20,— 6,25 hulpbode Hoofdbu- 1 12,— 12- 2 5, 514 1 1 Werklieden extra in verband met de tijdelijke verkorting van den werktijd vanaf 15 April 1918 24,- 22,50 174 1 464 50 22,50 19,50 26,— 24,50 3 4 20,50 17,50 f 25,50 f transport. Voerman voor werken met veeg- machine in den voormiddag 20 I Voerlieden voor het opnemen van veegvuil Voerlieden voor zieken- en lijken- vervoer en ontsmetting Voerlieden voor nachtdienst I Staal-voerlieden Voer lieden-sch uiten voerders 6 Tonnenwisselaars Voerlieden voor diverse werkzaam heden Magazijnknechts Werklieden staaldienst, 206 veegdienst. Jongmaatjes b/d Ontsmettings- dienst Jongmaatje reau Bewaarder observatie-inrichting Linnenjuffrouw bij den Ontsmet- tingsdienst Werkvrouwen e. Ongevallen en ziekte. Onderstaande staatjes geven een overzicht van de vóór gekomen ziekten en ongevallen gedurende de jaren 1907/1918 en van de uitbetaalde ziekengelden en terugontvangen uit- keeringen van de Rijksverzekeringsbank. Bovendien wordt in de bijlagen J en K nog een graphisch overzicht gegeven van het aantal ziektedagen over de ver-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 988