21 1487 1539 1638 1280 1337 264 442 209 269 776 646 819 8121 8834 7585 7652 6799 3153 3195 4232 5758 6913 8688 13881 2) 413 477 393 409 351 251 205 215 207 279 342 683 499 585 458 500 430 315 278 285 296 359 449 766 6634 7295 5947 6372 5462 2889 2753 4023 5489 6137 8042 13062 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1907 0 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 19182> I 86 108 65 91 79 64 73 70 89 80 107 83 16 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Gewone ziekte. Ongevallen. Totaal. I Jaar. f f r> n t> v n n n n n r n n n Uit betaalde ziekengelden. Aantal dagen. Aantal dagen. Bedrag der kosten voor de Gemeente. Aantal dagen. 1) In 1907 en vorige jaren werden de Zondagen als ziektedagen medegeteld. lenig ontvangen uitkeeringen Rijksverzekerings- bank. j Aantal i gevallen. Aantal i t gevallen. 1.200.855 1.706,34 1.920,36 1.260,50 1.334,63 732,865 1.093,08 757,015 763,675 1.344,83 1.213,08 2.130,70s schillende maanden van dit jaar, alsmede van het voor komen van ziekten onder verschillende regelingen in de jaren 1891—1918. Jaar. I 2) De graote stijging van het aantal ziektedagen moet worden toegeschreven het heorschen van de Spaanse he griep” en aan de regeling betreffende uit- Aantal gevallen. aan 1 betaling van ziekengeld aan losse werklieden. Aan ziekengeld werd betaald in: f 10.734,58s 16.413,05 14.765,34 13.751,01s 11.855,19 6.364,37 6.716,195 8.976,05 11.814,385 16.159,65 21.315,67 40.061,06s 9.533,73 14.706,71 12.844,98 12.490,51s 10.520,56 5.631,50s 5.623,11s 8.219,03s 11.050,71 14 814,82 20.102,59 37.930,36

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 989