L 96 I aan J. van der Ploeg, 6 H.A., 13 A., 56 cA. grond en water, gelegen in den Veen- en Binckhorstpolder, nabij de Carel-Reinierskade, kadastraal bekend als ge meente ’s-Gravenhage, Sectie R, Nos. 184 tot en met 187 en 5365, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 1075,— per jaar; c.a. inbegrepen, groot ongeveer 31 H.A., 98 A., 19 C.A., wat de bouwmanwoning c.a. betreft, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1923 en wat de wei- en teellanden, bosch- weg en water betreft, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een gezaAienlijken huurprijs van f 3360,per jaar: aan A. M e ij e r, ongeveer 34 A., 50 c.A. grond gelegen aan de Laan van Eik-en-Duinen, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A M, No. 1590 gedeelte lijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, tegen een huurprijs van f 80. aan W. J. van der Ham, ongeveer 2 H.A., 67 A„ 34 c.A. grond en water, gelegen in den Veenpolder onder Voorburg, kadastraal bekend als gemeente Voorburg. Sectie E, Nos. 1959 en 79 geheel en No. 188 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 335,— per jaar; aan G. P. van d en H a m Thzn., ongeveer 32 A. grond, gelegen aan de Beek in den Segbroekpolder, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A O, No. 65 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 65,— per jaar; aan C. R o e 1 e. v e 1 d, ongeveer 2 H.A., 49 A., 40 c.A. grond, gelegen nabij de Nieuwe Parklaan, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie V, Nos 3881, 1190, 1189, 1164, 1163, 1165, 1162 en 1161, alle gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 450 per jaar; aan R. W e e m h o f f, ongeveer 60 c.A. grond, gelegen aan den Noordwal hoek Breedstraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie C, No. 5399 gedeel telijk, van 1 Mei 1918 tot en met 30 April 1923, tegen een huurprijs van f 25,per jaar;

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 98