21 l 20 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Sectie 5» i 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. I: 111; IV; V; VI; VII: VIII; IX; X; XI; XII; XIII; XIV; XV. 5. Posthuis Koningstraat, Schedeldoekshaveu, 3de v. d. Bosehstraat, Doelenstraat, Zorgvl ietstra at, v. Swindenstraat, Morsestraat, Timorstraat, Prins Willemstraat, Neptu nusstraat. Rozenburgstraat, Trooststraat, Bentinekstraat, Brugmansstraat In het kantoorgebouw aan de Brouwersgracht werd een gedeelte van de kamer van het administratieve personeel afgescheiden en ingericht als kantoor voor den kassier. Van den zolder werd een gedeelte als teekenkamer inge richt. Op het terrein en in de gebouwen van den asehstaal aan de Westerstraat werd de gasverlichting door electrische verlichting vervangen. Op last van de Inspectie van den Arbeid werd achter de smederij een bergplaats gemaakt voor het carbidtoestel, be- hoorende bij het zuurstof-apparaat voor autogeen lassehen In de smederij werd een nieuwe ventilator aangebracht voor het aanblazen van de smidvuren. De wagenloods achter het hondenhok op den aschtaal werd ingericht voor kleedkamer ten behoeve van het per soneel van den staaldienst. Op de plaats van het bestaande afdak achter stal No. 5 werd een loods gemaakt voor de uitgifte van dienstkleeding. Aan het gebouw van den Ontsmettingsdienst te Scheve- ningen werden twee luifels aangebracht. Van de bestaande formalinekast werden twee kasten gemaakt. Ten behoeve van Sectie XV werd in de Brugmansstraat een nieuw posthuis geïnstalleerd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 993