21 21 MATERIEEL. Materieel. (gevuld) In afwachting van de te nemen beslissing ten aanzien van de hangende plannen werd ook dit jaar geen nieuw groot rollend materieel aangeschaft. In den loop van het jaar werden o. a. aaiigeschaft, zoo wel ter vervanging als uitbreiding: 3 stortkarren; 24 houten kruiwagens; 4 bankschroeven; 6 hardgunimi-zwavelzuurbakken; 54 stel zeilen voor veegvuilwagens; 20 vet-assen; 145 warnernaven;' 6 rijtuiglantaarns; 36 M. stoomslaiig (warmwatervoorziening); 90 M. chroomlederen slangen voor sproeiwagens; 4 latrineslangen niet koppelingen; 103 houten privaattonnen; 276 onderdeeleu van paardentuigen; 85*/s M. dekenstof; 2876 piasa vabezems; 54 rolborstels (gevuld); 50 opneembezenis; 251 22211 berkenbezems; 2156 diverse soorten bezems; Overigens bepaalden de werkzaamheden zich tot het ge wone onderhoud. Ten slotte werden door de afdeeling Gemeentewerken nog verschillende herstellingen en bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. Evenals vorige jaren moest ook dit jaar weder een ge legenheid gezocht worden om de sproeiwagens gedurende de wintermaanden en de sneeuwploegen gedurende de zomermaanden op te bergen. Dit geschiedde tegen betaling aan het Openbaar Slachthuis.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 994