21 22 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Paarden. 21 Blijft 148 paarden. 40 89 puin vorken 1 amaril-slijpmaehine; 22 paardendekens; 6 nieuwe rollen voor veegmachiues; 179 emmers; 2 kaartenkasten; 102 diverse manden. In eigen beheer werd o. a. vervaardigd: 1 fourage-handwagen; .21 onderstellen voor paardenwagens; 70 wielen; 18 lemoenen; 18 lemoenboomen 54 lange boomen; 41 paardendekens. In het jaar 1918 werden gesloopt: 1 hand-huisvuil wagen; 3 stortkarren. De in het jaar 1914 ten behoeve van de drinkwatervoor ziening aan het leger afgestane 5 sproeiwagens werden op het einde van dit jaar terugontvangen. In verband met de tijdsomstandigheden werd ook dit jaar geen aanbesteding gehouden van magazijngoederen, doeh geschiedde de aankoop ondershands. De levering van de benoodigde dienstrjjwielen in huur geschiedde ook dit jaar volgens contract door C. Lacroix, alhier. Aangekocht werden Zoodat de bezetting op het einde van het jaar bedraagt 188 paarden. Op 31 December 1917 bedroeg het aantal paarden.169 van deze stierven5 en werden verkocht wegens ongeschiktheid 16 Af

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 995