21 23 PAARDEN. steengal; neusbloeding; hoefontsteking; Hierbij moet worden in acht genomen dat de aankoop van nieuwe paarden steeds in het voorjaar en de verkoop van ongeschikte paarden zooveel mogelijk in het najaar plaats heeft, zoodat in den zomer altijd meer paarden aan wezig zijn. Evenals vorige jaren geschiedde de bespanning van sproeiwagens te Scheveningen gedeeltelijk met huurpaar den van F. C. Dubois, alhier. Het gemiddeld aantal in dienst zijnde paarden over het geheele jaar bedroeg, met inbegrip der gehuurde paar den. 181. De geneeskundige behandeling der eigen paarden bleef opgedragen aan den Rijksveearts, den heer H. van Aken. De gezondheidstoestand der paarden was dit jaar minder gunstig, tengevolge van de ondervoeding. In den loop van het jaar waren afwisselend 101 paarden ziek, waarvan 19 langer dan een maand. Het totaal aantal ziektedagen bedroeg 1966, dus gemiddeld per paard 11 dagen, tegen gemiddeld 8, 9, 8, 16, 14, 15, 14, 15, 18, 20 en 19 dagen, resp. in de jaren 19171907. Afwisselend waren op rust gesteld 70 paarden, waarvan 35 langer dan een maand. Het totaal aantal rustdagen bedroeg 3141, dus gemiddeld per paard 17 dagen. 2 10 1 geval 1 De aard der ziekte was in: 27 gevallen koorts; kreupelheid; druk wond; verkoudheid; 54 19 1 geval 19 gevallen verwonding; geschaafd; mok; hersen-congestie rheumatiek; 15 gevallen nageltred; 1 geval 1 1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 996