21 24 VERSLAG GEMEENTELIJKE REINIGINGSDIENST. Dit jaar werd verbruikt: 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 95 55 99 99 99 99 f201.519,925 Totaal 1 geval huiduitslag; 1 hrandbeen; 1 oogontsteking. 99 "Zoo 6.410,31® 538.089 73.151 24.020 7.769 18.583 32.847 32.972 49.861.8 350 9.170 318.403 161.506 433.717 gras gedurende 117 dagen (huur weiland, kosten van be werking, waarin begrepen zijp de kosten van vervoer van het gras, aankoop bij derden wegens tekort aan eigen gras, enz.) 138.584 K.G. haver hooi gebroken erwten paardenbrood pulp melasse peen klaverhooi voernieel rijst gedroogde bieten aardappelschillen stroo turfstrooisel tegen gem. f 231,58 p. “Zoo K.G. 129,30s 29,46 22.41 26,- 25- 4,39 20,20 30,80 23,25 29.50 2,51 65,83 34,22 f 32.093,84 69.577,92 21.552,70 5.382,40 2.019,94 4.695,16s 1.442,23 6.696.82 15.389,93s 81,37" 2.705,15 7.999,19 10.631,74 14.841,20 Op 28 Februari wierp paard No. 348, dat eenigen tijd tevoren gekocht was, een dood veulen. Wegens geheele of gedeeltelijke ongeschiktheid werden verkocht voor de slachtbank of om te dienen voor verder gebruik 16 paarden (Nos. 88, 90, 104, 115, 119, 121, 131, 132, 156. 162, 178, 181, 197, 229, 268 en 342) met een opbrengst van f 6.286,75. Gestorven zijn 5 paarden (Nos. 183, 214, 246, 306 en 348). Een overzicht van het aantal, den diensttijd en den leeftijd der paarden geeft bijlage G.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 997