d f fei 1 97 i- aan A. C. Hogendoorn, 4 H.A., 13 A. grond, gele gen in den Veen- en Binckhorstpolder, aan de Binck- horstlaan, kadastraal bekend als gemeente ’s-Graven- aan N. B o r s b o o m, 5 H.A., 7 A., 20 c.A. grond ge legen in den Zusterpolder, kadastraal bekend als gemeen te ’s-Gravenhage, Sectie A B, Nos. 1216, 1217 en 1221 en 3 H.A., 13 A., 72 c.A. grond, gelegen in den Veen- en Binckhorstpolder, aan de Binckhorstlaan, kadastraal be kend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A P, Nos. 359 en 363, benevens de houten loods, staande op genoemd kadastraal perceel, Sectie A P, No. 359, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een gezamen- lijken huurprijs van f 1300,per jaar; aan C. R o m ij n, ongeveer 60 A., 26 c.A. grond, gelegen aan de Laan van Eik-en-Duinen, kadastraal bekend als gemeente Loosduinen, Sectie I, No. 2973 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, tegen een huurprijs van f 150, aan J. A. van der Zalm, ongeveer 22 A., 50 c.A. grond, gelegen aan het Trekvlietplein, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie A P, No. 751 gedeel telijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 35,per jaar; aan M. G r o o t e g o e d, ongeveer 11 A., 24 c.A. grond, gelegen aan de Zusterstraat en de Rozenburgstraat, ka dastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie L, No. 4621 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 45,per jaar; aan P. M. W. van D ij k, 37 A., 55 c.A. grond aan de Louise-Henriëttestraat, kadastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage, Sectie R, No. 9394 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1918, tegen een huurprijs van f 25, aan P. W. Schrama, ongeveer 6 A., 25 c.A. grond, gelegen aan de De Gheynstraat nabij de Beeklaan, ka dastraal bekend als gemeente ’s-Gravenhage. Sectie A M, No. 3332 gedeeltelijk, van 1 Januari 1918 tot en met 31 December 1922, tegen een huurprijs van f 11,per jaar; 7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1918 | | pagina 99