i 42 f Hil s i 1 3 Dr L. Th. van Kleef De heer IJ. Faber, verleende als bouwkundige in de klachtenzaken ijverig en zakelijk hulp, bij de voorloopige onderzoekingen. B. Huishoudelijke Zaken. Op bijgaande tabel is bij de data der vergaderingen tevens vermeld welke leden aanwezig, welke verhinderd waren. S g o VERSLAG DER GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Dagen der vergaderingen. NAMEN DER LEDEN: Prof. Mr Dr A. van Gijn 1 1 1 1 Mr Jon. J. Belinfante 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 A. D. J. Berkhout 1 1 1 J. Binnendijk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J. H. Faber 1 1 1 1 I J. J. Hofman 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 F. A. Koch 1 1 1 1 1 1 1 1 Dr J. G. M. Mastboom 1 1 1 1 1 1 1 1 Mr H. W. Methorst 1 1 1 1 Dr H. Remmelts 1 1 1 1 J. H. G. Roel 1 1 1 1 1 1 1 1 Mr L. N. Roodenburg 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L. Simons 1 1 1 1 S. A. W. Vrijland 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mr A. Tak 1 1 1 C. Dekker 1 1 1 S. DE CLERCQ C. J. Dikstra ■i s co o De Heer van Boven, Inspecteur der Volksgezondheid, woonde de vergadering van 12 December 1919 bij. j fN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 1377