11 L Lijst No. 6. Lijst No. 7. 291 509 Stemcijfer Stemcijfer 1894 646 30 46 51 5 L. F. J. Bouwmeester Jr. H. Spek .1. N. van Hanja M. van den Briel A. P. XV. Jansen M. J. de Haan W. B. Muller J. v. Wassenaar 1735 53 29 29 16 32 421 12 30 9 L. P. Maarten» Th. A. H. Winter H. G. den Hartog J. N. J. de Booy S. Blok G. H. van Beusiehem S. van Adelberg Jr. W. J. M. Liernur 11 5 14 96 89 10 3 3 18 66 6 56 10 7 5 25 887 2198 84 13 31 13 32 5 117 2 7 7 8 2517 3 1 2 7 3192 3050 10 15 29 8 9 2 4 4 15 4 9 8 2 8 2 J. R. Snoeck Henkemans G. G. van As Mr. J. Ankerman j Mr. F. W. Donker Curtius T. Tuinstra I Mr. W. J. Baron van Lynden P. W. Weber P. HumfeldI G. P. Post M. Varkevisser Stemcijfer IJjst Nó. 8. Stemcijfer Lijst No. 11. IV. den Duik Jaczn. C. Vrolijk Jzn C. G. Pauptit N. A. de Niet C. J. M. van Dujjne G. v. d. Starre J. W. Albarda W. Drees W. P. G. Helsdingen L. Buurman Mr. H. J. Nieboer J. J. van Langen A. Harms J. H. de Kleer H. Sie beits Mevr. G. W. Bleumink- Louman A. H. van Deth J. J. Muijlwijk M. Vrijenhoek .1. Spiesz W. L. Stiel L. van Kaalte Jr. Mevr. J. J. van Ejjkel- Nobel J. Cusiel S. P. Beets J. A. H. W. Cramer Stemcijfer Lijst No. 10. Mr. J. A. de Wilde L. F. Duymaer van Twist M. van Steenbergen I. van der Loo K. Vink M. A. D. H. Schalekamp Wilh. Rutgers P. van der Zwan Bzn. H. Smitskamp C. Wildenburg A. Henkemans K. Dijk Stemcijfer “Lijst' Xo.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 14