tl I f rtf i i Mi üi 01 h h II I 69 69 Mi I 1 o I 65 (15) 58 in. Hoogere Burgerschool met a jarigei di Hoogere Burgerschool met 5 jarij IV. - Lrsus aa" «ie Stadhouderslaan. |ursus aan de 3e van den 1 J 8 D I I 4) - O*) (3) I 50 9)1 - I 8 2) f( o) Boachstraat. (BI.) l I 2^ ■df hf §1 I -si (B II.) I 3 - 11(31 59 Klasse I. Klasse II. Totaal. O M S C H R IJ v 1 N G. 5$ (0), (0) 6) 0 '1) Klasse I. Klasse III. O M 8 C H R IJ V I N G. (23. is aanf Het aantal vrouwelyke leerlingen in het geheele aantal reeds opgenomen haakjes geplaatste cijfers. Klasse II. Klasse III. Op 1 Januari 1919 aanwezig De school verlaten van 1 Januari 1919Juli 1919 Toegelaten van 1 Januari 1919Juli 1919 Zoodat aan het einde van den cursus 1918—1919 aanwezig waren Bevorderd (geslaagd voor het eindexamen) Niet bevorderd (niet geslaagd voor het eindexamen) Zoodat na de beslissing van den overgang aanwezig zouden zijn In de zomervacantie verlieten de school Door admissie-examen kwamen op de school Zonder admissie-examen werden toegelaten Zoodat bjj het begin van den cursus 19191920 aanwezig waren De school verlaten van September 191931 December 1919 Toegelaten van September 191931 December 1919 Zoodat op 31 December 1919 aanwezig waren 4) 2> 1 0 0 1 1 (63) 9) 3) (58) (50) 8) (48) 7) (23): 9 6 (511 1) 0) (50) (43) 7) (47) 335 29 9 315 257 59 f 275 31 I 1 I 31 29 2 1 0 56 0 0 ■56 144 (10) 2 (0)1 325 (50)1 2 2 0 M Op 1 Januari 1919 aanwezig De school verlaten van 1 Januari 1919.Juli 1919 Toegelaten van 1 Januari 1919Juli 1919 Zoodat aan het einde van den cursus 19181919 aanwezig waren Bevorderd (geslaagd voor het eindexamen) Niet bevorderd (niet geslaagd voor het eindexamen) Zoodat na de beslissing van den overgang aanwezig zouden zijn In de zomervacantie verlieten de school Door admissie-examen kwamen op de school Zonder admissie-examen werden toegelaten Zoodat bij het begin van den cursus 19191920 aanwezig waren De school verlaten van September 191931 December 1919 Toegelaten van September 191931 December 1919 Zoodat op 31 December 1919 aanwezig waren 18 4) l 118 (31) 363 (76) 8(4) 6 3) 361 (75) 3 0)| 1 8 l)i 373 (56)1 (17)1 1 2) 11) (16), (12) - 93 (16) I 2(0)! o 0) i 91 (16) 68 (10) 23 23 6) 12 15 80 6) 106 (10) 1 0) 2 0) I 107 (10) 9 0) 1 0) 17 5) (3) 2 (0) (0) (3) (3) (0) (7) (0) (1) (0) (8) (01 (0) (8) 59 8) i 275 (48) j 48 7) I 18 4) I 118 (31) j 363 (76) I 8 1 6(3) 16 O)' 86 (10)! 19 0); 2 43 7) 32 90 (17) 9 4) 3(1) 84 (14) 71 (14) 14 14 3 12 4) 72 (12) 95 (16) 1 O 1 95 (15) l 361 (75). O 0^4 C X *■11). 1 0) 1 III *(11) I' lil)' 1) I’. (11)' 2) I 0) 1 1) I '1111 [II 0) f (10) Klasse IV. Klasse V. I Sfg I ,'s g-E Klasse IV. I c E X <3 (1)64(13) 2 1)1 (0) 3 0) - (1). 65 (12) (1) 49 (12) tusschen 335 (63) i 29 8) 9(3) 315 (58) 257 (50) (1)1 328 (0)1 (0). (1)| 325 (1) 273 (0)| 52 (I)! 294 47 6) 20 3) 102 (12) 59 7)1 2 0) 0 0) 57 7) 54 7i 3 0> 1 1) 52 (12) t v.> 0)! - 4 0), 73 (10), 2 0)! 4 1) 75 (11) - 44 (10) 41 (10) - - 3 135 4) - I 5 1) - - 9(4) - ,39 7) - - 2(1) - - ,38 6) - (O)1 322 (49)1 3 (0)1 270 (42)1 3 (0)1 52 7), I 293 (46)! 1 47 6) i 20 3) 102 (12)1 368 (55)! 1 (1) 369 (56) 4 1) 8 1) 373 (56) Klasse V. Totaal. 1 1) 61 (17) 1 1): O 0) - 2 0) 63 <17) I 65 (13) 111/' OY - 12 4) i 65 (15) I 1 O 67 (10)1 3 i 1) 65 (11) I 54 (10) 11 1) I 70 (13)| 9 1) 10 3) 174 (15 3 - 3 2)’ - 74 (16) - g§ 3 8 ij, 1 5 0)1 1 (0)| 322 (49) I 14 2),

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 1683