25 Directeur Een adjunct-directeur Drie accountants, ieder Een adjunct-accountant Twee commiezen, ieder Een adjunct-commies Een adjunct-commies Een eerste-klerk Een tweede-klerk Twee tweede-klerken, ieder A fdeel i 11 a Ge m een tel ij ke A ceo untan tsd i en st. (G. A. D.) f 6500,— - 5300,— - 3490 - 2850,— - 2850,— - 2250,— - 2150,— - 1650,— - 1550,— - 1390,— - 2250,— - 1810,— - 1550,— - 1470,— - 1390,— - 1550,— - 1470,— 1390,- 1310 - 1230,— - 1150 - 1050,— - 950 f 3770,— - 2950,— - 2650,— - 2350,— - 2250,— - 2150,— - 1970,— - 1890,— - 1810 - 1730,— - 1550 - 1470,— - 1390,— - 1310,— - 1150,— - 4050 Twee inspecteurs, ieder Een commies Een adjunct-commies Een hoofdklerk Twee hoofdklerken, ieder Een hoofdklerk Een eerste-klerk Drie eerste-klerken, ieder Een eerste-klerk Twee eerste-klerken, ieder Twee tweede-klerken, ieder Drie tweede-klerken, ieder Twee tweede-klerken, ieder Drie tweede-klerken, ieder Drie tweede-klerken, ieder Een inspecteur van den buitendienst Zeven ambtenaren van den buiten dienst, ieder Twee ambtenaren alsvoren, ieder Vijf ass.-ambtenaren alsvoren, ieder Twee ass.-ambtenaren alsvoren, iedei Drie ass.-ambtenaren alsvoren, ieder Een schrijver Twee schrijvers, ieder Twee schrijvers, ieder. Zes schrijvers, ieder Zeven schrijvers, ieder Twee schrijvers, ieder Vier schrijvers, ieder Een schrijver

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 28