26 Een tweede-klerk Een schrijver Een schrijver f 1150,— - 1310,— - 1050 f 5500,— - 2850 - 1230 Afdeeling Gemeentebedrijven (G. B.) Een referendaris, chef der afdeeling Een commies Een tweede-klerk 3350 - 3150,— - 2950,— - 2450,— - 2350,— - 2250 - 2350,— - 2150 - 1650,— - 1550,— - 1310,— - 1390 - 1230,— Afdeeling Onderwijs (O.) Een referendaris, chef der afdeeling Een referendaris Een commies Een commies Een commies Een commies Een commies Een commies Drie adjunct-commiezen, ieder Een tweede-klerk Twee tweede-klerken, ieder Een tweede-klerk Een schrijver Drie schrijvers, ieder Afdeeling Burgerlijke Stand (B.S.) Een hoofdcommies, chef der afdeeling f 4350, Een hoofdcommies Een commies Drie commiezen, ieder Een adjnnct-coinmies Een adjunct-commies Een adjunct-commies Een hoofdklerk Een hoofdklerk Twee eerste-klerken, ieder Een tweede-klerk Twee tweede-klerken, ieder Een tweede-klerk Een schrijver Afdeeling Bevolkingsregister (B.R.) Een hoofdcommies, chef der afdeeling f 4070, Een commies- 3050, f 5500 - 4500,— - 3250 - 3150,— - 3050 - 2950 - 2850 - 2750 - 2150 - 1150,— - 1050,— - 950,— - 1750,— - 750,—

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 29