27 bevol- 2650,— 2050 1970 1730.— 1150 Een commies Twee adjunct-commiezen, ieder Twee adjunct-commiezen, ieder Drie adjunct-commiezen, ieder Twee hoofdklerken, ieder Twee eerste-klerken, ieder Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een schrijver Een schrijver Drie schrijvers, ieder Zeven schrijvers, ieder Een hoofdcontróleur bij het kingsregister Tien controleurs, ieder Een controleur Een controleur Zeven adjunct-eontröleurs, ieder f 2950.— - 2550,— - 2450,— - 2350,— - 2250,— - 2050 - 1550,— - 1470 - 1390,— - 1390,— - 1310,— - 1150,— - 1050,— - 1550,— - 1310,— - 1230,— - 1150,— f 4350 - 3150,— - 3050 - 2450 - 2350 - 2250 - 2050 - 1890,— - 1650,— - 1550 - 1470,— - 1390 - 1230,— - 1050,— - 1230,— - 1150,— - 950,— - 750,— Afdeelinu Archief en Expeditie (A. E.) Een hoofdcommies, chef der afdeeling Een commies Een commies Een adjunct-commies Vier adjunct-commiezen, ieder Twee adjunct-commiezen, ieder Een eerste-klerk Een eerste-klerk Een eerste-klerk Twee tweede-klerken, ieder Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een tweede-klerk Een tweede-klerk Vier schrijvers, ieder Drie schijvers, ieder Een schrijver Een schrijver

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 30