I 35 de Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de kostelooze plaatsing van leerlingen op de Gymnasia te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 26 Mei 1919. Verordening tot wijziging van het Reglement op het leenen van geld onder hypothecair verband door de Gemeentelijke Hypotheekbank. Vastgesteld 28 Juli 1919. Verordening tot wijziging der Verordening tot rege ling van de jaarwedden der leeraren en leeraressen aan de Gymnasia te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 28 Juli 1919. Verordening tot wijziging der Verordening tot rege ling van de jaarwedden der leeraren en leeraressen aan de Hoogere Burgerscholen en de Openbare Handelsschool der gemeente ’s-Gravenhage.'Vastgesteld 28 Juli 1919. Verordening op de Burgerwacht te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 15 Augustus 1919. Verordening op het Grondbedrijf. Vastgesteld 2 Sep tember 1919. Verordening op den Woningdienst. Vastgesteld 2 Sep tember 1919. Verordening tot wijziging van het Reglement betref fende den dienst der Gemeentewerklieden te ’s-Graven hage. Vastgesteld 26 Mei 1919. Verordening houdende wijziging van de Verordening, betreffende de indeeling van de werkzaamheden ter Gemeentesecretarie. Vastgesteld 3 Juni 1919. Verordening tot regeling van het Openbaar Herha- lingsonderwijs te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 28 Juli 1919. Verordening tot wijziging der Verordening op markten te ’s-Gravenhage. Vastgesteld 26 Mei 1919. Verordening op het Tarief en Voorwaarden voor de levering van Duinwater te 's-Gravenhage. Vastgesteld 28 Juli 1919. Verordening tot wijziging der Verordening op het gebruik van het Openbaar Slachthuis. Vastgesteld 30 Juni 1919.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 38