INHOUD DER BIJLAGEN. Ie gedeelte. woonplaatsveranderingen. huwelijken. over- aangegevenen en 6. >5 27. 28. n n j? 1. 2. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 3. 4. 5. 13. 11. 15. 16. 17. 18. Bijlage No. Overzicht van de geboorten. levenloos ledenen. Staat der sterfte naar den burgerlijken staat en den ouderdom. Staat der sterfte over de verschillende maanden des jaars. Staat van de ontvangsten over 1918. uitgaven over 1918. Overzicht van den stand der schulden. de Inkomstenbelasting. Verslag van de Gemeentelijke Hypotheekbank. het Grootboek der ’s-Gravenhaagsche Ge- meenteschuld. het Burgerlijk Armbestuur, den toestand van de Arbeidsbeurs. deGemeentelijke Werkloosheidsverzekering. Bank van Leening. omtrent de exploitatie der Duinwaterleiding. van den toestand en de exploitatie der Ge- meente-Gasfabrieken. betreffende het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf, den Gemeentelijken Telephoondienst. het Openbaar Slachthuis. van den Gemeentelijken Havendienst. de Gemeente Plantsoenen. Gemeentewerken. den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting. omtrent het Bouw- en Woningtoezicht, van de Schoonheidscommissie.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 3