16 36 VERSLAG DER GEMEENTEBANK VAN LEENING. Werkelijk bedrag. B A T E N. Artikel. f 17.486,18 I. 1' 6.486,18 f 17.486,18 f 17.486,18 f 1.035,25 Vast recht op rijwielen II. f 685,25 f 1.035,25 f 1.035,25 III. a. 780,— e. f 57,000,— f 102 080,90 IV. f f Mei 3 1920, 5.110,53 f f 11.000,— f 11.000,- 2.110,53 5.110,53 I Administratieloon 350,— 350,— f f Oorspronkelijk geraamd bedrag. 651,75 8.247,— f Rantsoengelden van verkochte onder- i pandenj f 87.188,15 2.198,18 3.795,82 f 50.720, - 1.500,— 4.000,— f 45.080,90 f 102.080,90 Intrest van geloste en verkochte goud-, zilver-, linnen-, wol- en diverse onderpanden b. van geloste en verkochte effecten c. van voorschotten op pensioen d. van effecten aan de Bank toe- behoorende van andere geldleeningen Verhoogd bij besluit van den Ge- i meenteraad van 3 Mei 1920, i Bijlage no. 604 3.000,— f 5.110,53 3.000,- Verhoogd bij besluit van den Ge meenteraad van 3 Mei 1920, Bijlage no. 604 Verhoogd bij besluit van den Ge meenteraad van 3 Mei 1920, Bijlage no. 604 Verhoogd by besluit van den Ge meenteraad van 3 Mei 1920, Bijlage no. 604

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 425