18 402.029 IP. 326.450 26.643.343 M3. 28.280.884 37 VERSLAG DER GEMEENTEGASFABRIEKEN. in 1918. Over gewone meters. werd over gewone enz.. Totaal. n meer Hierin zijn begrepen: 1 Voor verlichting, verwarming, meters afgeleverd In 1919 In 1918 Aan Particulieren. Aan iGemeentegebouwen Veiligheidsmeters. 1.323 1.324 Meterlichten. 15.909 16.057 148 26.241.314 M3. i 27.954.434 Het verbruik van particulieren en gemeentegebouwen, omgeslagen over het gemiddeld aantal gasverbruikers en meterlichten, bedroeg in 1919 gemiddeld: Per gasverbruiker. Per meterlicht. 497,12 M3. 82,27 M3. tegen 546,55 89,36 De prijs van het gas voor algemeene doeleinden was tot en met 30 Juni 1919 10 ct. per M3. met eene verhooging van 40 ct. per M3. voor hetgeen verbruikt werd boven het rantsoen, en van 1 Juli tot 31 December 1919 16 ct. perM3. Op 31 December 1919 31 r 1918. 51 0,10 °/0 557 0.15 °/o Het gemiddeld aantal inwoners was in 1919 355.839, waarover het gezamenlijk verbruik van particulieren en gemeentegebouwen bedroeg per inwoner 107,02 M3. tegen 117,80 M3. in 1918. 1.637.541 M3. 5,79 °/c. 1.713.120 M3. 6,13 °/0. Uitgezonderd de reeds genoemde 17 z.g. tusschenmeters waren bij particulieren en in Gemeentegebouwen aanwezig: Gewone meters. Meterlichten. 50.976 384.061 50.925 383504 Op 31 December 1919 31 1918 minder 75.579 M3. I 23,15 °/0. i

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 512