24 23 VERSLAG GEMEENTEWERKEN. enz. 0.25 f 0.10 0.10 0.20 0.20 0.05 0.05 Prijzen der in gebruik te verkrijgen badartikelen, Voor het gebruik van: 1 mannenbadbroek 1 vrouwenbadmuts 1 mannenbadcostuum 1 vrouwen badcostuum 1 handdoeki Voor het gebruik maken van een privaat Bovendien moet worden gestort als staangeld voor het gebruik van: 1 mannenbadbroek 1 vrouwenbadmuts 1 handdoek 1 mannen- of vrouwenbadcostuum1. De als staangeld gestorte bedragen worden, zoodra de in gebruik gegeven artikelen in goeden staat zijn ingeleverd, terugbetaald, waartoe men zich aan het badbureau moet vervoegen. Aan de baders of baadsters toebehoorend badgoed (pakjes van ten hoogste 12 d.M3. inhoud) kan in bewaring worden gegeven tegen betaling van: f 0.10 per etmaal, f 1.50 per maand. Op het gebruik van het volkszeebad zijn de volgende bepalingen van toepassing. 1. De duur van een zeebad (met inbegrip van het uit- en aankleeden) is bepaald op ten hoogste een half uur. 2. Het baden heeft plaats na vertoon van het toegangs bewijs, geldig op den dag van afgifte, en in de volgorde van een bij het toegangsbewijs in ontvangst te nemen nummerbewijs; wie bij hel afroepen van het nummer van het afgegeven nummerbewijs niet aanwezig is, ziet zijn beurt voorbijgaan zonder recht op vergoeding. 3. Kinderen beneden den leeftijd van 12 jaar worden zonder geleide niet toegelaten. 4. Honden mogen niet worden meegebracht. 5. Personen, welke, naar het oordeel der Directie, in een toestand verkeeren van dronkenschap, ziekte of onreinheid, enz., zoodat zij aanstoot geven of gevaar voor hun om geving opleveren, worden niet toegelaten. 6. De baders en baadsters zijn aansprakelijk voor de hun in gebruik gegeven badartikelen. 7. Het is ten strengste verboden, het badmateriaal te beschadigen of te verontreinigen; zij, die zich aan een der gelijk vergrijp schuldig maken, worden niet meer tot het zeebad toegelaten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1919 | | pagina 781