VERSLAG L i 3 VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE OVER HET JAAR 1921 MET DE BIJLAGEN NOS. 1 t/m 21. 4 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1921 | | pagina 1