VERSLAG L I I i I VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE s-GRAVENHAGE OVER HET JAAR 1922 MET DE BIJLAGEN Nos. 1 t/m 21. ’I

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1922 | | pagina 1