6 Verkiezing van leden van den Gemeenteraad. II Hieronder volgt een opgave van de verschillende lijs ten, welke bij de candidaatstelling ter verkiezing van de leden van den Gemeenteraad in de drie kieskringen, waarin de gemeente is verdeeld, zijn ingeleverd, met vermelding achter de namen der candidaten van de aantallen stemmen, die zij bij de stemming op 27 Juni 1923 hebben verkregen: Door het Centraal Stembureau voor de verkiezing van de leden van den Gemeenteraad zijn op de navol gende data benoemd verklaard tot lid van dien Raad: izl o-.!- I op 27 Februari 1923 J. M. Hellenberg Hubar in de plaats van Mevr. M. J. H. Bonvan der Knaap; op 27 Maart 1923 C. W. L. Stiel in de plaats van J. A. H. W. Cramer; op 10 April 1923 L. van Raalte Jr. in de plaats van C. W. L. Stiel. ti nt •f’i ftr>v te U n«7 Iftjidi»'/

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 10