VERSLAG I. I I I. VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE OVER HET JAAR 1923 MET DE BIJLAGEN N°s. 1 t/m 21. I I |J -

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 1