23 College van Burgemeester en Wethouders. Burge- van 1927 Voor het Personeel van den Raad op 1 Januari 1924 wordt verwezen naar bladzijde 22. Op 1 Januari 1924 bestond het College meester en Wethouders uit de heeren: wordende door den Burgemeester een jaar wedde genoten van en door eiken Wethouder van In de vergadering van 16 Juli werd de nieuwverkozen gemeenteraad geïnstalleerd met een rede van den Voor zitter. In die vergadering werd aan den secretaris van de voormalige gemeente Loosduinen, J. Boezer, en den ontvanger dier gemeente, M. Stokman, eervol ontslag uit hunne betrekkingen verleend, met ingang van 1 Juli 1923. 1924 Mr. J. A. N. Patijn, Burgemeester W. Drees, Wethouder. Dr. W. W. van der Meulen, F. N. V. Quant, M. Vrijenhoek, Mr. J. A. de Wilde, Bij de periodieke verkiezing in dit jaar gehouden, zijn: niet herkozen: Mr. J. Ankerman, L. F. J. Bouwmeester Jr., B. Coltof, J. M. Hellenberg Hubar, L. v. Raalte Jr., Mr. A. C. Crena de longh, A. H. van Deth, Mevr. J. J. van Eyk—Nobel, L. P. Maartens, Mevr. Njjhuisvan der Puil, Mr. Dr. H. J. Romeyn, H. C. Silvius, J. C. Streng, J. J. Verburg, K. Vink en C. D. Wesseling. nieuw gekozen: P. J. van Beijeren, J. K. W. F. van Bommel, F. G. van Dunren, Mevr. L. S. Hania, W. J. Hartmann, C. Hegi, Mr. J. C. J. W. Hermans, Mr. H. W. J. M. de Jong, Mr. A. C. Josephus Jitta, Mr. H. P. Marchant, D. B. Michon, W. Mooyman, W. Mullens, J. J. de Niet, R. P. M. Peters en H. Vulik. f 15.000,— 7.000,— Jaar van aftreding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 27