28 boom, A. Nieuwenhuis, J. L. H. van der Kleij, L. van der Wulp en A. P. M. Linekens. Benoemd werden: A. in vasten dienst: J. H. Engelen, ambtenaar (13 Juni), G. Kuiper, ambtenaar (1 Juli), C. AÏ. P. van Nie- velt, ambtenaar (1 Juli), C. M. Wijnekus, ambtenaar (1 Juli), D. A. J. A. v. d. Hoorn, ambtenaar (1 Juli), E. A. M. Vorst, ambtenaar (1 December), C. S. Smith, amb tenaar (1 Maart), C. J. Segboer, 2e klerk (1 Juli), Al. de Bruijne, ambtenaar (1 Juli), Wed. F. A. de Koning v. d. Zanden, ambtenaar (1 Juli), P. Slingerland, ambte naar (23 Mei), Mr. J. Bool, adj.-commies (1 Juli), W. Al. Smit, ambtenaar (1 Juli), H. F. Diesbergen, ambtenaar (1 Juli), P. Louw (16 Augustus) en E. M. Hajenius, 2e klerk (1 Juli). B. in tijdelijken dienst volgens artikel 6 b A. R.: A. C. van Eijk, ambtenaar (16 Februari), J. P. Lujjckx, amb tenaar (1 April) en P. F. Wilmot, ambtenaar (1 Mei 1923). Van de ambtenaren der voormalige secretarie van Loosduinen werd J. Boezer voor den tjjd van twee jaren, benoemd tot Hoofdambtenaar in algemeenen dienst (3 Juli); verder werden (5 Noveml>er) benoemd, in algemeenen dienst, tot commies R. P. Baas, tot adj.- commies S. Tadema, tot administratief-ambtenaar A: P. J. C. Hocke en J. Lootens en tot ambtenaar Mej. A. M. Koot en E. C. Bakker. us

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 32