33 Reglementen. Commissie van Advies voor den Dienst Kunsten en Wetenschappen (B. W. 13 Maart). Algemeene Regeling Schoolknechts en schoonmaak gemeentegebouwen (B. W. 27 Maart). Reglement v. d. Schoolknechts (B. W. 27 Maart). Werkvrouwen (B. W. 27 Maart). Regeling betreffende het schoonmaakpersoneel bij de Politie (B. W. 27 April). Reglement op de Gem. Woningbeurs (B. W. 8 Juni). Huishoudelijk Reglement van de Zeevaartschool (B. W. 19 October). Besluit inzake de verdeeling van de werkzaamheden der Commissiën tot Wering van Schoolverzuim (B. W. 21 December). Tarieven. Tarief en voorwaarden Duinwaterlevering (3 Decem ber). Verordening regelende het onderwijs aan de avond- nijverheidsscholen (30 Juli). Verordening tot wijziging der Verordening, regelende de jaarwedde van het in politie- en administratieven dienst zijnde personeel der politie (30 Juli). Verordening tot wijziging der Verordening op den Reinigingsdienst (30 Juli). Verordening regelende het onderwijs aan de Zeevaart school (15 October). Verordening op het Gemeentelijk Grondbedrijf (11 Juni en 5 November). Verordening tot wijziging van de Verordening tot regeling van het Openbaar Middelbaar Onderwijs en van de Gymnasia (27 December). Instructiën. Directeur, ambtenaren en beambten Dienst Kunsten en Wetenschappen (B. W. 13 Maart). Gemeente-Archivaris, ambtenaren en beambten Oud- Archief (B. en W. 13 Maart). Kassier Gem. Telefoondienst (B. W. 7 Augustus). Wijziging instructie Zeesluiswachter en Zeesluis knecht (13 November). 3

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 37