i I I I I I i INHOUD. HOOFDSTUK Weten 123 X. XL XII. VIII. IX. IV. V. 82 110 117 120 48 so 68 74 79 Vla. VIb. VII. 1 5 22 40 7 Een ALPHABETISCH REGISTER is achter de bijlagen van dit verslag afgedrukt. Bevolking Kiezerslijsten en verkiezingen Gemeentebestuur Geldmiddelen Gemeente-eigendommen, -werken en -inrichtingen Medische politie Gemeente-politie Dienstplicht, Vrijwillige Dienst, Vereenigingen tot oefening in den wapenhandel, Inkwartiering en Paardenvordering. Kerkelijke zaken Onderwijs, Kunsten en schappen Armwezen Landbouw en Veeteelt. Nijverheid, Handel en Scheepvaart. Inrichtingen, in verband staande met de uitoefening van Handel en andere Bedrijven X r XIII. I. II. III. Bladz. s

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 3