43 f 8.945 31 31 31 543 531 518 522 12.433,— 104.168,77 22.028,43 57.107,45 21.727,87® 350.153,465 843 718 658 639 619 476 1890 1895 1900 1905 1910 t/m 1920 1921 1922 1923 Het aantal vergunningen is in den loop van het ver- gunningsjaar gedaald van 518 tot 508. Door de toevoe ging van de gemeente Loosduinen aan het grondgebied van de gemeente ’s-Gravenhage is het aantal vergun ningen met 14 vermeerderd. Heffing voor het loozen van water uit bouwputten op geineenteriolen Staangeld voor rijtuigen en motor rijtuigen Haven-, kraan- en liggelden Opbrengst van de Visschershaven Marktgelden Begrafenisrechten Schoolgelden Een staat der gemeenteschulden volgt hierna. (Zie blz. 46 en 47). De totale opbrengst van het vergunningsrecht krach tens de Drankwet bedroeg over het vergunningsjaar, geëindigd op 30 April van het jaar: 1923 1922 1921 1920 1915 1910 1900 1890 1882 f 77.387,50 81.818,75 80.818,75 67.168,75 59.560,93 62.648,43® 65.890,62® 61.466,25 57.275,— Bij het in werking treden der Drankwet op 1 Mei 1882 bedroeg het aantal vergunningen Op 31 December 1885 31 31 31 31 31 99 99 99

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 47