INHOUD DER BIJLAGEN. 4. 5. 19. 19a. 20. 21. 7. 8. 1. 2. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 17. 18. omtrent het Bouw- en Woningtoezicht. Schoonheidscommissie. den Gemeentelijken Telephoondienst. het Openbaar Slachthuis. van den Gemeentelijken Havendienst. de Gemeente Plantsoenen. Gemeentewerken. den Dienst der Stadsontwikkeling en Volks huisvesting. de Stichting „Centraal Woningbeheer.” Contrólewoningen.” Verslag van Staat van den stand der schulden. ingevolge de Wo ningwet. de Gemeentelijke Hypotheekbank. het Grootboek der ’s Gravenhaagsche Gemeenteschuld. den Dienst voor Maatschappelijk Hulp betoon. den toestand van de Arbeidsbeurs. de Gemeentelijke Werkloosheidsver zekering. de Bank van Leening. omtrent de exploitatie der Duinwaterleiding. van den toestand en de exploitatie der Gemeente- Gasfabrieken. betreffende het Gemeentelijk Electrisch Bedrijf. Ie gedeelte. n 6. n ff ff n ff rt ff ff ff ff ff ff ff ff ff 16. ff ff ff ff Bijlage No. ff ff

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 4