48 HOOFDSTUK V. Door de Gemeente werd kosteloos afge staan de eigendom van 25 c.A. grond. Onteigend werden: TenbehoevevanhetGemeentelijkGrond- b e d r ij f: 56 H.A., 47 A., 55 c.A. grond, tegen een gezamenlijke schadeloosstelling van f 857.773,22. Door de Gemeente werden gekocht: a. 6 H.A., 11 A., 77 c.A. grond, tegen een gezamenlijk bedrag van f 88.784,40, zulks voor verschillende doel einden; b. 19 H.A., 27 A., 39 c.A. grond, hakhout en water, tegen een gezamenlijk bedrag van f 120.500,-, zulks ten behoeve van den aanleg, enzoovoort van een haven aan de Noordzijde van den Trekvliet, van daaraangrenzende opslagterreinen en van toegangswegen naar de Gas fabriek aan den Trekvliet; c. gebouwen c.a., tegen een gezamenlijk bedrag van f 135.200,zulks met bestemming voor een of ander Gemeentedoeleinde. Gemeente-eigendommen, -werken en -inrichtingen. Door de Gemeente werden verkocht: a. 7 A., 16 c.A. grond, tegen een gezamenlijk bedrag van f 27.486, b. gebouwen c.a., tegen een gezamenlijk bedrag van f 12.045,47; c. alle rechten van eigendom als anderszins, op ge bouwen c.a., tegen een bedrag van f 17.500, Met bestemming tot openbare straat: 4 A., 68 c.A. grond, tegen een schadeloosstelling van f 1.696,80. In het belang der Volkshuisvesting: a. gebouwen c.a., tegen een gezamenlijke schadeloos stelling van f 64.930,aan de eigenaren en van f 2.000, voor den interveniënt; b. 49 c.A. grond, tegen een gezamenlijke schadeloos stelling van f 147, E

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 50