I 1 18.270 21.229 39.499 16.221 382.557 7.685 176.603 1.634 1.800 3.4342) 8.951 10.893 19.844 HOOFDSTUK I. Bevolking. Loor DER BEVOLKING GEDURENDE HET JAAR. Vrouwen. Totaal. Mannen. 366.336 168.918 197.418 blijft elders overleden doch hier wonende totaal vermindering der bevolking door overlijden In ’s-Gravenhage geboren waaronder uit elders wonende ouders 4.960 3.755 Totaal. 9.751 7.834 D 7.912 149 7.763 71 7.834 3.464 169 3.295 139 3.434 3.803 81 3.722 33 3.755 1.801 78 1.723 77 1.800 8.536 205.954 Loosduinen geboorte vestiging geheele ver meerdering Vermindering gedurende liet jaar door: 4.911 5.049 9.960 Mannen. Vrouwen. Totaal. 4.109 68 4.041 38 4.079 1.663 91 1.572 62 1.634 Werkelijke bevolking op 31 De cember 1922 Vermeerdering gedurende het jaar door: Toevoeging van de voormalige gem. Mannen. Vrouwen. 4.791 4.079 9.400 12.514 21.914 Mannen. Vrouwen. Totaal. I sterfte I vertrek I geheele ver- I mindering. 10.585 12.693 23.278 Verschil tusschen de geheele ver- I meerdering en de geheele verminde ring Bevolking op 31 December 1923 waarvan in de voormalige gem. Loosduinen blijft elders geboren uit hier wonende ouders totaal vermeerdering der bevolking door geboorte In ’s-Gravenhage overleden waaronder elders wonende

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1923 | | pagina 5