VERSLAG I OVER HET JAAR 1924 MET DE BIJLAGEN Nos. 1 t/m 16 VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE ’S-GRAVEN HAGE I aiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiw I IHHiihiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiN

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1924 | | pagina 1