1926 I VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE 's-GRAVENHAGE B I 4. r (MET DE NUMMERS 1 TOT EN MET 21 VAN DE BIJLAGEN) •i UI s VERSLAG

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1926 | | pagina 1