1927 VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE’s-GRAVENHAGE (MET DE NUMMERS 1 TOT EN MET 22 VAN DE BIJLAGEN) AANGEBODEN DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AAN DEN GEMEENTERAAD VERSLAG

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1927 | | pagina 1