I 1928 VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE 's-GR A VENH AGE 1 Ó2z (MET DE NUMMERS 1 TOT EN MET 27 VAN DE BIJLAGEN) AANGEBODEN DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AAN DEN GEMEENTERAAD BIBLIOTHEEK. VERSLAG ’ii

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1928 | | pagina 1