1930 VAN DEN TOESTAND DER GEMEENTE ’s-GRAVENHAGE (MET DE NUMMERS 1 TOT EN MET 30 VAN DE BIJLAGEN) AANGEBODEN DOOR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS AAN DEN GEMEENTERAAD VERSLAG

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1930 | | pagina 1