41 36 en en Aan deze scholen waren op 31 December 1931 verbonden: 200 hoofden en onderwijzeressen, 141 kweekelingen en 8 helpsters. In de Raadsvergadering van 13 April 1931 werd besloten om, ter uitvoering van de Verordening, regelende het verleenen van geldelijken steun aan het bijzonder bewaarschoolonderwijs (ver zameling 1919, n°. 54) medewerking te verleenen aan het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur der Parochie van de H. Fa milie, optredende voor de bouwcommissie der op te richten Parochie van de H. Theresia van het Kind Jezus voor de stichting van een bewaarschool in Rustenburg-Oosthoek aan de Kootwijkstraat en aan de bijzondere bewaarschool Prinsegracht 186 van de Vereeniging „Bewaar- en Handwerkschool Samuel” voor het aanschaffen van nieuwe schoolmeubelen. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. SCHOLEN. 1931. 6 045 Overgebracht 5 922 206 Loosduinen. Totaal 7 119 7 398 Tesselschestraat 114 Viljoenstraat 8 Wateringschestraat 23a Weesperstraat 85 Z.-O.-Buitensingel 183 Burg.-Hovylaan 4 Willem-III-straat 99a 236 48 252 71 294 252 161 294 252 158 124 202 Aantal leerlingen op 31 December 1 op 31 December 1930.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1000