41 41 b. [I a. I s: loj isll io| 17 I II I b. II I b. I m. j-I b,2) II Aantallen leerlingen der Bijzondere Scholen voor gewoon en uitgebreid lage waari Onderwijs op 31 December 1931, verdeeld naar geslacht, leeftijd en klasse, g ‘plaatst. L$ger Onderwjjs. J ---------- j-I a. I b. If o. b. I j- I 42 43 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. A. Gewo« K 1 a e n. 3 4 2 1 7 9 Leeftijd. 10 - j. in. in. m. m. j- j- m. in. in. m. in. b. b. a. b. b. a. a. b. a. a. b. b. a. a. a. b. b. a. a. a. a. 193| 24 208 22 5 832 921 3 186 18 2 2 891 916 6 168 16 6 5 124 310 802 867 1 316 7 156 1 232 360 781 710! 787 693 188 37 162 230 8 21 54 1 1 1 343 689 607 674 64! 2 52 59 60 246 3 9 2 139 122 18 1 37( 132 285 13 321 420 84 6 12 65 64 10 >10 1 642 635 103 9 20 17 134 163 2 31 19 29 96 4 4 16 4 !48 11 1 451 583 477 568 507 59 10 50 4 12 242 1] 23 3 6 25 49 1 6 151 12 177 262 386 390 328 2361243 215 154 155 233 261 171 270 12 16 2 3 7 2 1 57 13 45 55 177 10 8 16 1 15 6 14 15 1 14 35 43 46 109 15 64 2 1 '2' 6 15 1 1 3 2 2 9 2 2 1 1 2 1 1 1 16 3) I 3 1 1281 1222 1 5 1 2 1 2584 2503 2660 Totaal 2683 2589 2661 2584 2591 2474 2303 1035 2183 1293 23 27 6 1 3 16 208 jongens 16 566 meisjes 32 774 leerlingen. Algemeen totaal j. a. i b. 6 23 40 3 6! oqi 187 74 7 4 j- 5 815l| 843 390! 70 20 21 588, 457|| 298 4181 233 113’ 1370 1290!12Gl|132a 112 137111220 1351 1164 1139 1066 1117 668|625p481j554 2571 1 9 190 j- a. b, 8 220! 111 68, 1278 1313'11176 1298 1282 1307 1339 1322 1283 1301 a. b. a. Geboren in het tijdvak 1 Januari—30 Juni. t?' 1 Juli—31 December. De toelating van deze leerlingen is geoorloofd krachtens Koninklijk Besluit van 26 Maart 1928, n°. 4. a. b. In deze aantallen zijn niet begrepen 55 jongens en 50 meisjes, totaal 105 leerlingen, van wie door het bijzondere karakter der betrokken scholen indeeling naar leeftijd en klasse niet mogelijk was. |l 15’ 166 a. b.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1006