41 I16 49 ?26 26 j 26 i 34 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 2e 3e 4e Totaal. 7e le 8e 9e Duinstraat 10 92 Ferd.-Bolstraat 130 220 Vlietstraat 10 190 U.L.O. Kopscholen (A). Atjehstraat 31 26 14 26 104 Aucubastraat 3 275 Laan 5 13 316 Langnekstraat 101 191 (18 Mient 351 218 Neptunusstraat 92 19 22 123 an-der-Parrastraat 7 242 Paulus-Buysstraat 51 201 Zonnebloemstraat 70 250 PLAATS, WAAR DE SCHOOL GEVESTIGD IS. Aantallen leerlingen in de verschillende klassen der openbare en bijzondere lagere scholen op 31 December 1931. 20 23 •23 25 25 25 <22 (19 <27 (28 15 15 19 18 <15 17 '17 19 20 20 21 20 20 21 19 24 22 27 26 18 18 5e i 6e 115 <30 |19 125 28 126 <21 $17 (21 <20 '22 (21 S19 (19 (25 (24 <26 (25 <19 (19 (26 124 )24 <26 (29 *31 130 <25 <28 28 (28 1 (29 l <27 (28 I (24 1 (20 (29 '27 (21 I <33 1 (32 (23 124 1 123 i (22 <16 (14 - 23 23 24 22 34 29 33 26 26 27 25 35 22 21

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1012