41 53 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 2e 3e 4e 5e 6e le 7e 8e Totaal. De 37 1 14 15 522 21 5 11 17 PLAATS, WAAR DE SCHOOL GEVESTIGD IS. Aantallen leerlingen in de verschillende klassen der openbare en bijzondere lagere scholen op 31 December 1931. 44 127 (26 23 7 39 37 25 23 9 504 204 213 133 Parkietlaan 1 Pasteurstraat 301 Paulinastraat 4 Pluvierstraat 398 Prinsegraoht 73b Prinsegracht 182 i’rins-Hendrikstraat 57 Resedastraat 26 Rosseelstraat 98 Rosseelstraat 100 De-Ruyterstraat 36 Saenredamstraat 4 Sehalk-Burgerstraat 383 Scheldestraat 149 R.-J.-Schimmelp.laan 38/40 2e Schuytstraat 324 2e Schuytstraat 332 Van-Speykstraat 34 Van-de-Spiegelstraat 21b Stevinstraat 65a Stortenbekerstraat 179 Stortenbekerstraat 181 Sumatrastraat 215 Surinamestraat 25 Sweelinckstraat 24 Teniersstraat 13c Tesselsehestraat 67 144 41 274 264 209 87 294 349 17 26 36 27 27 51 (23 (28 303 317 245 500 306 228 454 310 471 433 160 187 253 208 122 86 139 34 372 176 165 185 240 167 31 197 26 20 25 21 26 28 29 16 22 21 11 33 33 34 22 3 38 (42 (45 (31 (40 38 34 (10 (10 19 10 47 41 38 13 45 (26 (24 77 j 15 (37 44 136 (39 63 30 64 62 76 71 45 31 35 26 21 8 27 7 70 63 34 20 18 37 (28 (23 14 19 21 30 30 1 I 33 ^32 (37 (35 (33 38 38 35 (29 >21 36 (32 (54 47 30 71 52 49 45 44 (20 (33 41 (38 (37 49 40 78 41 98 79 30 32 40 41 12 8 19 4 54 (19 (19 29 33 33 6 5 33 <)38 (43 (36 (39 36 26 7 (13 21 2 49 43 20 21 37 (19 >35 35 (28 (30 39 128 >44 44 35 73 49 80 64 30 32 40 31 20 20 19 10 47 114 (14 33 31 42 24 5 32 142 137 126 >50 34 30 (11 (11 20 2 42 40 22 35 34 116 (22 55 32 42 (42 MO 61 35 71 41 69 72 25 20 42 30 26 14 35 4 73 119 8 32 30 40 34 4 36 (43 (31 (38 (40 34 36 (11 (17 28 11 34 41 39 43 (16 35 43 (28 (35 42 31 77 40 78 76 30 31 29 37 15 6 14 I 4 i 47 (19 (12 19 20 35 15 3 25 (33 (37 (32 (44 24 28 (32 >11 10 31 31 28 32 25 31 I 22 28 15 25 5 54 29 32 30 Tesselschestraat 75 Verhulststraat 102 Vissehershavenstraat 63 I lierboomstraat 362 Waalsdorperweg 12 IVarmoezierstraat 91 H eesperstraat 85 Weimarstraat 300 Weissenbruchstraat 119 II eissenbruchstraat 190 Westduinweg 151 IVesteinde 68 14 9 12

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1016