41 &4 5e J 6e VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Totaal. 8e 7e 9e le 2e 242 23 6 34 42 39 40 25 31 30 30 19 4 (Voormalig; Loosdninen.) 324 32 23 59 33 64 48 65 23 341 60 31 50 54 55 46 Uitgebreid Lager Onderwijs. 14 13 14 7 11 9 16 2 23 17 3e I 4e Burg.-Hovylaan 4 Emmastraat 112. Aantallen leerlingen in de verschillende klassen der openbare en bijzondere lagere scholen op 31 December 1931. Acaciastraat 141/143 Amalia-van-Solmsstraat 157 Antonie-Duyckstraat 126 Beeklaan 184 2e Braamstraat 6 Brandtstraat 80 Brouwersgracht 28 Cornells-«Tolstraat 117 Doornstraat 6 Doornstraat 118 Dreibholzstraat 2/4 Haringkade 167 Hersehelstnaat 27 Hoefkade 322 Hortensiastraat 22. Jacob-de-Graefflaan 10 Kempstraat 126 Koninginnegracht 35. Kritzlngerstraat 71 Laan van Poot 351 Louise-Henriëttestraat 27 Oude Molstraat 37 Paulinastraat 4 Julianastraat 7 Wilhelminastraat 102 PLAATS, WAAR DE SCHOOL GEVESTIGD IS. 29 34 23 71 33 59 23 34 19 31 51 33 12 7 16 14 59 20 63 27 I 1 42 41 38 12 benevens 22 11. Loozerlaan 381 190 Westeinde 99 (le burgersch.) Westeinde 99 (2e burgersch.) Westeinde 99 (school B) Willem-Beukelszoonplein 7 Willem-Lodewijklaan 5 Winterweg 8 IJsvogelplein 10 Z.-O.-Binnensingel 66 Z.-O.-Buitensingel 234 24 22 20 29 22 10 32 40 18 43 24 200 148 144 108 69 130 80 91 71 59 94 134 121 33 104 67 72 86 69 66 36 82 95 91 54 80 58 28 34 26 29 30 32 20 4 29 (29 30 14 14 19 15 28 15 12 19 14 22 7 14 17 25 15 13 15 12 10 12 21 14 20 23 11 27 17 28 26 17 43 34 22 27 18 32 41 30 13 26 20 16 20 14 20 8 21 35 20 14 20 177 55 241 242 131 22 10 6 54 38 55 31 29 22 29 33 63 41 13 57 30 20 51 17 31 14 51 48 27 26 23 31 geen klassen, doch groepen 42 j 38 37 1 I 39 j 36 18

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1017