41 55 VERSLAG LAGER ONDERWIJS. 2e 3e 4e 5e le Ge 7e Totaal. 8e 9e 18 33 21 92 19 (Voormalig Loosdulnen.) Julianastraat 9 18 20 8 46 Aantallen leerlingen in de verschillende klassen der openbare en bijzondere lagere scholen op 31 December 1931. 20 23 PLAATS, WAAR DE SCHOOL GEVESTIGD IS. 72 31 82 67 66 41 36 11 13 10 2 17 16 92 68 16 77 89 67 97 160 205 160 179 60 33 22 7 23 37 20 29 40 21 15 4 17 12 25 23 37 53 18 |21 117 57 52 25 21 3 20 24 22 25 41 Prinsegraeht 73b Prins-Hendrikstraat 57 Rubensstraat 145 De-Ruyterstraat 71a Seheldestraat 15 R.-J.-Schimmelpennincklaan 38/40 2e Sehuytstraat 332 Van-Speykstraat 34 Sweelinekstraat 24 Verhuis tstraat 102 Westeinde 99 Willem-Lodewjjklaan 5 IJsvogelplein 10

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1018