41 41 83 82 gingen naar andere inrichtingen van onderwijs. Algemeen Overzicht van den overgang I - I. 11 I i I Ij Toege- I laten. I II I VERSLAG LAGER ONDERWIJS. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Algemeen Totaal. Totaal. G.L.O. G.L.O. No. Inrichtingen van Onderwijs. 3 50 50 11 2 2 1 13 7 1 1 2 2 2 17 8 1 1 1 17 317 12 150 107 5 1 3 2 1 2 3 3 13 8 3 10 13 3 2 12 140 120 1 3 421 6 396 180 2 172 803 2 975 184 364 2 716 50 129 705 7.23 6,18 5,26 6.23 5,69 4,75 e r w ij s. Totaal. 134 6,17 3 1 1 1 440 566 764 39 2 43 39 1 1 69 6 17 5 4 6 2 19 3 4 8 8 Afge wezen. 63 6 2 18 4 4 7 2 19 6 2 22 8 4 943 1 119 140 6 13 1 39 2 10 6 3 Afge wezen. 11 14 4 7 14 6 17 14 1 4 5 2 8 13 1 5 6 2 1 Afge wezen. 31 2 Toege laten. Afge wezen. 11 14 5 8 Toege laten. Afge wezen. 23 14 3 13 8 2 o 37 2 18 3 199 29 3 5 42 22 1 74 18 2 3 30 5 12 31 2 1 2 14 35 41 30 29 11 43 32 39 76 18 1 84 49 5 50 10 30 307 35 54 136 154 7 13 1 4 47 24 9 87 19 2 3 30 5 1 185 14 6 33 10 4 973 308 35 194 7 58 4 1 59 6 28 7 5 11 78 8 9 4 172 53 26 8 14 10 i 4 3 8 57 49 2 2 73 9 47 28 9 5 11 518 574 773 43 174 53 146 toege- ptell. 9 72 39 1 2 37 2 19 3 212 29 10 5 9 4 1 3 12 12 2 29 4 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 453 154 15 21 1 12 104 73 11 89 92 11 50 30 5 29 194 19 17 551 584 777 1 016 482 88 340 96 36 33 49 45 56 47 303 51 14 122 58 16 132 55 1 24 12 3 25 3 13 5 5 15 4 3 33 9 2 10 6 24 12 3 8 9 4 1 3 12 12 2 32 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 1 146 12 6 11 2 12 4 1 14 12 14 o 95 11 2 5 9 7 2 19 12 49 6 5 Bijzonder Onder w ij s. U.L.O. Toege- I laten. I 46 36 31 12 43 37 44 91 22 4 117 58 7 60 16 Openbi U.L.O. Toege- I Afge- II Toege- Aft laten, j wezen, j laten, i wea 3 - Gemeentelijke Gymnasia Christelijk Gymnasium (Groot-Hertoginnelaan) R.-K. Gymnasium (Oostduinlaan) Gemeentelijk Lyceum (Stokroosplein) Nederlandsch Lyceum (Willemstraat) Vrijzinnig Christelijk Lyceum (Van-Stolkweg 35) R.-K. Lyceum voor Meisjes (Lyceumplein 33) Gemeentelijke Hoogere Burgerscholen met 5-j. e Gemeentelijke Hoogere Burgerscholen voor meisjes Hoogere Handelsschool (Raamstraat) Christelijke Hoogere Burgerscholen met 5-j. c R.-K. Hoogere Burgerschool met 5-j. c Hoogere Burgerscholen met 5- en 3-j. c. (Tymstra’s Scholen). Gemeentelijke Handelsdagscholen Gemeentelijke Handelsavondcursussen Handelscursus d. Ver. beh. t. d. Handeldr. en Industr. Middenst. Handelscursus v. d. R.-K. Middenst. Ver. „De Hanze” Handelscursus van den R.-K. Dioc. Vrouwenbond Christelijke Handelsavondsehool Zeevaartschool Visscherijschool Ambachtsscholen der Ver. „De Ambachtsscholen” te ’s-Gra- venhage R.-K. Ambachtsschool „St. Joseph" Vakschool voor Kleermakers Vakschool voor Schoenmakers Vakschool voor Kappers Academie van Beeldende Kunsten en Midd. Techn. School Industrieschool voor Meisjes ’s-Gravenhaagsehe Vakschool voor Meisjes Huishoudschool Laan van Meerdervoort Huishoudschool van de H. Theresia (Westeinde) Huishoudschool van de Ver. „Licht, Liefde, Leven” Gem. Avondnijverheidsscholen voor jongens Gem. Avondnijverheidsscholen voor meisjes Bijzondere Avondnijverheidsscholen voor jongens Bijzondere Avondnijverheidsscholen voor meisjes Rijkskweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen. Bijzondere Kweekscholen Bijzondere Normaalscholen Gem. Cursus tot Opleiding voor Bewaarschoolonderwijzeressen Gemeentelijke U.L.O.-Kopscholen A Gemeentelijke U.L.O.-Kopscholen B Gemeentelijke Lager Onderwijs-Kopscholen Bijzonder Uitgebreid Lager Onderwijs Geslaagd voor het M.U.L.O. Diploma A Geslaagd voor het M.U.L.O. Diploma B Andere inrichtingen van onderwijs

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1031