43 4 Verdeeling van het toezicht. De Sub-Commissie A der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, H. J. A. FEBER, Voorzitter. M. JAMES—BRANDES, Secretaresse. Op 1 September 1931 was de Commissie als volgt samenge steld: H. J. A. Feber, voorzitter; A. Rienks,' onder-voorzitter; Mevrouw M. JamesBrandes, secretaresse; Ir. P. H. V. Bon- gaerts, E. H. Carpentier Alting, Mevrouw M. G. Eldersde Koning, Dr. D. H. van der Goot, J. Hardeman, Ir. S. van Hoog straten, Mr. W. Lunsingh Tonckens, Mevrouw SchepelKerdijk (die inmiddels ontslag heeft gevraagd), Ir. J. W. van der Vegt en Mevrouw A. E. J. de VriesBruins. Het toezicht op de verschillende scholen is als volgt in gedeeld: a. Gemeentelijke inrichtingen van onderwijs. Ie H.B.S. met 5-j. c. 3e van-den-Boschstraat 22, de leden: Bon- gaerts en Hardeman; 2e H.B.S. met 5-j. c. Stadhouderslaan 84, de leden: van der Goot en Lunsingh Tonckens; 3e H.B.S. 5-j. c. Waldeck-Pyrmontkade 5, de leden: Feber en van der Vegt; 4e H.B.S., afdeeling van het Gemeentelijk Lyceum, Stokroosplein, de leden: van der Vegt en de VriesBruins; 5e H.B.S. met 5-j. c. Vlierboomstraat 366, de leden: Carpentier Alting en Elders de Koning; 6e H.B.S. met 5-j. e. Nieuwe Duinweg, de leden: Carpentier Alting en JamesBrandes; 7e H.B.S. met 5-j. c. Raamstraat 28, de leden: Rienks en van Hoogstraten; le H.B.S. voor meisjes, Bleijenburg 38, de leden: van der Vegt en de VriesBruins en de 2e H.B.S. voor meisjes, Beeklaan 445, de leden: Eldersde Koning en Hardeman. b. Niet-igemeendelijke Inrichtingen van onderwijs. H.B.S. met 5-j. c. Sweelinckstraat 1719, de leden: van Hoog straten en van der Goot; Nederlandsch Lyceum, Willemstraat 40, de leden: Feber en Lunsingh Tonckens; Vrijzinnig Christelijk Lyceum, van-Stolkweg 34, de leden: Hardeman en JamesBran des; Eerste Chr. H.B.S. met 5-j. e. Populierstraat 109, de leden: Lunsingh Tonckens en JamesBrandes, Tweede Chr. H.B.S. met 5-j. c. Bezuidenhout 40, de leden: Bongaerts en van der Vegt; R.-K. H.B.S. met 5-j. c. Waalsdorperweg, de leden: Rienks en de VriesBruins; R.-K. Lyceum voor meisjes, afd. H.B.S. Kazerne straat, de leden: Eldersde Koning en JamesBrandes. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1037