43 8 De Sub-Commissie B der Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, VAN DER MAESEN, Wnd. Voorzitter. MORREN, Secretaris. de meening der Commissie ter zake werd gevraagd. Haar rap port werd in de vergadering van 28 Augustus 1931 vastgesteld. Het aantal scholen, waarover de Commissie toezicht uit oefende, werd uitgebreid met één, nl. de school tot opleiding van winkelpersoneel. Het schoclbezoek gaf tot geen bijzondere opmerkingen aan leiding. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1931 | | pagina 1041